گدا – نویسنده: نجیب محفوظ – مترجم: محمد دهقانی

توضیحات

گدا نویسنده: نجیب محفوظ مترجم: محمد دهقانی

گدا نویسنده: نجیب محفوظ مترجم: محمد دهقانی

تعداد صفحات: ۱۷۶

زبان اصلی: عربی

نوع نگارش: چاپی

توضیحات:

گدا – نویسنده: نجیب محفوظ – مترجم: محمد دهقانی

 کتاب رمانی است در ۱۹ فصل از نویسنده‌ی معروف عرب و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ۱۹۸۸. مترجم در یادداشتی در مورد این رمان توضیح می‌دهد:
گدا شرح مختصری از مصیبت روشنفکران جهان سوم است. روشنفکرانی که در جوانی پرشور و آرمان‌ خواه‌اند، در میان‌سالی نومید و محافظه کار می‌شوند، وـ اگر زنده بمانند ـ در پیری گرفتار عذاب وجدان می‌شوند و به حکمت و عرفان روی می‌آورند.
گدا تعرض درونی روشنفکری را نشان می‌دهد که آرمان‌های دوره‌ی جوانی‌اش را به دیده تمسخر می‌نگرد و در عین حال از زندگی بظاهر آسوده و بی دغدغه‌ی خود دل‌زده و بیزار است. این بیزاری که با عذاب وجدان همراه است او را گرفتار ماجراهایی می‌کند که به انحطاط اخلاقی و اضمحلال روحی و روانی او می‌انجامد.

Telegram: @solefilewebsite